laatste update: donderdag 26 maart, 09:55

We leven in bijzondere tijden en de Corona uitbraak is iets dat we nooit hadden verwacht. De laatste dagen is er veel in het nieuws m.b.t. freelancers. Zoals gewoonlijk is dat een breed, overkoepelend begrip en schrijven we dit artikel om duidelijkheid te geven aan freelancers in de IT.

Op deze manier proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven wat Corona voor impact heeft op de IT freelance markt, wat het voor jou betekent als IT freelancer en wat je hier aan kan doen.

Op dit moment zijn de effecten van Corona natuurlijk direct merkbaar. Vrijwel iedereen is genoodzaakt om vanuit huis te werken in gedeelde shifts. Maar wat betekent het voor je (vervolg)opdracht?

Beeld van onze freelancers

We hebben intussen met al onze freelancers gesproken en we merken dat de impact op dit moment nog minimaal is. Er zijn geen opdrachten stopgezet en alle opdrachten lopen nog door. Ook zijn er nog geen meldingen van grote bedrijven die alle inhuur stop hebben gezet.

Verdere impact

Verwachte recessie

In het ochtendnieuws van 09:00 op 26 maart en het bijbehorende rapport van het CPB (Centraal Plan Bureau) is gemeld dat een economische recessie onvermijdelijk is. Indien de beperkingen 3 maanden aanhouden wordt er een krimp verwacht van 1,2% en deze kan oplopen tot 7 a 10% indien de beperkingen langer worden gehandhaafd. 

Wat betekent dit voor de IT Freelance markt? 
Op de IT markt heerst het hoogste tekort aan arbeidskrachten en vrijwel alle bedrijven hebben dan ook extra IT’ers nodig. De klappen aan werkloosheid (nu 2,9% en in zwaarste scenario 9%) zullen niet evenredig verdeeld worden en zullen dus ook minder hard vallen in onze beroepsgroep. Wel zal de onbalans (het zware tekort aan IT personeel) minder worden. Als freelancer profiteer je van een hoge vraag en laag aanbod en helaas zal dit dus wel een slechtere markt voor IT-freelancers betekenen. Wij verwachten dat dit op z’n minst een uitwerking zal hebben in minder opdrachten en uurtarieven die gedrukt gaan worden door meer concurrentie.  

Lichte afname in opdrachten

Waar er vorige week nog veel aanvragen online werden gezet, zien we deze week een afname in het aantal nieuwe opdrachten vanuit verschillende kanalen. Ook de verschillende platformen en brokers melden een afname van het aantal geplaatste opdrachten.

Grote corporates ervaren nog geen impact

De meeste grote organisaties blijven operationeel goed doorlopen en hier heeft het Corona virus nog geen negatieve impact op de IT-inhuur. Sommige bedrijven hebben zelfs een toegenomen drukte doordat er meer activiteit is op hun applicaties, systemen, websites en remote platformen (denk aan banken door het kopen/verkopen van aandelen). Hier zien we juist extra drukte en dat is positief.

Marktspecifieke en kleine bedrijven

Het spreekt voor zich dat bepaalde sectoren wel direct negatieve effecten ondervinden door afgelaste evenementen en sluiten van sociale gelegenheden. Als je dus op opdracht zit bij een bedrijf dat actief is in zo’n sector, ga je het waarschijnlijk wel merken.

Zo heeft het Corona virus bijvoorbeeld een bijzonder grote impact op het openbaar vervoer en heeft de NS dus veel uitstaande aanvragen ingetrokken.  

Ook lijkt het er op dat de kleine bedrijven voorzichter zijn met verlengen van opdrachten doordat zij in onzekerheid zitten.

laatst ge-update op 24 maart 14:18

NS – heeft nieuwe inhuur en verlengingen (tenzij cruciale rollen) stopgezet. Freelancers wordt gevraagd om 8 uur minder per week te factureren. (bron: interne memo van NS)
Greenwheels – heeft alle externe inhuur stopgezet vanwege de zware impact van verminderde reizen. (bron: zzp’ers die ingezet waren)
2 bekende biermerken – Er gaan geruchten dat 2 bekende biermerken in Nederland die inhuur gaan beperken (bron: niet bevestigd)
Schiphol – heeft alle externe inhuur stopgezet (bron: AD.nl)

Beeld van Detacheerders

“Er zal bij ons een hoge vraag blijven en ik verwacht dat de inzet van Freelancers zelfs zal stijgen”
Christ Coppens, Algemeen Directeur bij Salves

Detacheerders hebben natuurlijk ook een erg goed beeld van de markt en daarom hebben we gesproken met de algemeen directeuren van o.a. Expleo Group en Salves. Beide heren zijn onverminderd actief, ondervinden zelf geen grote impact, mede door het soort klanten waar zij (nu) op focussen. 

Christ Coppens, Algemeen Directeur bij Salves

“Wij merken dat er door veel bedrijven nog naar de korte termijn wordt gehandeld. De projecten worden niet gestopt en alle consultants blijven gewoon ingezet op opdracht. We hebben nog steeds voldoende orders/vraag en zoals voorheen nog steeds meer opdrachten dan dat we kunnen leveren. Een gezonde situatie waar ik blij mee ben. 

De vraag is natuurlijk of er nieuwe projecten gestart worden. Mijn verwachting is dat dit wel gaat dalen. Afhankelijk van welke klanten je dan hebt, ga je daar juist wel/geen last van hebben. Door de verschillende aanbestedingen die wij als Salves hebben gewonnen, zal er bij ons een hoge vraag blijven en zie ik dat de inzet van freelancers relatief zelfs zal stijgen”

“We proberen bedrijven die het zwaar hebben te helpen door hun testactiviteiten voor lagere kosten in het buitenland onder te brengen”
Ron Rouhof, Algemeen Directeur bij Expleo Group

Ron Rouhof, Algemeen Directeur bij Expleo Group

“Over het algemeen lopen de projecten gewoon door en merken we dat er nog voldoende vraag is op de markt. Wel wordt er bij veel bedrijven remote gewerkt en daardoor is nieuwe instroom op een opdracht lastiger vanwege het inwerken. 

Wij hebben gelukkig ook het voordeel dat we overkoepelende project/uitbestedingscontracten hebben waar we continu mensen op in kunnen blijven zetten. Daarnaast maken we een shift door meer te focussen op sectoren die minder conjunctuurgevoelig zijn zoals de energiesector en overheid. Daardoor kunnen we meer continuïteit bieden en zorgen dat onze mensen ingezet blijven. Met die reden hebben wij ook geen reden om terug te schakelen qua aanname van vast personeel. Daarnaast proberen we bedrijven die het zwaar hebben te helpen door hun testactiviteiten voor lagere kosten in het buitenland onder te brengen”

Langdurige impact

Het is zeer waarschijnlijk dat het Coronavirus een negatieve invloed gaat hebben op onze economie. De vraag is vooral hoe lang Corona en deze semi-lockdown gaan duren en wat de grootte gaat zijn van de economische impact. Hoe langer het duurt, hoe negatiever de gevolgen. En laten we duidelijk zijn, economische groei = hoge vraag op de arbeidsmarkt = tekort aan personeel = hogere vraag naar freelancers. Een economische malaise heeft dus een lagere vraag naar freelancers tot gevolg.

In de persconferentie (zie video onderstaand) van 23 maart is aangekondigd dat de regels verder aangescherpt worden tot 1 juni. Dit kan een teken zijn dat de gevolgen dus ook langer merkbaar gaan zijn. 

Een positieve noot, de overheidssteun is zeer goed in Nederland en dat maakt de kans op een snellere wederopbouw na het Corona Virus groter. Zodra dat gebeurt zal er een hogere vraag naar freelancers zijn om snel op te schalen.  

Overheidsregelingen en Belastinghulp

Met behulp van Christiaan van Wetten, Financieel specialist bij The Fortune Factory

Besluit bijstandsverlening

De Nederlandse overheid is relatief goed bezig qua hulp aan ondernemers (in tegenstelling tot België). Als jouw opdracht opgezegd wordt, val je niet in een compleet zwart gat.

De overheid heeft een extra tijdelijke ondersteuning ingelast waarmee je je inkomen aanvult tot €1.500. Dit wordt na aanvraag binnen 4 weken uitgekeerd en duurt maximaal 3 maanden. Lees meer over deze regeling op de pagina van de overheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers

Uitstel van Belastingplicht

Ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen voor inkomsten-, vennootschaps- loon- en omzetbelasting. Dit bijzonder uitstel van betaling kan aangevraagd worden zodra de aanslag is ontvangen. Wij zullen ervoor zorgen dat we binnen de vereiste termijn van 4 weken de vereiste ‘verklaring van een derde deskundige’ naar de Belastingdienst sturen. Er is nog enige onduidelijkheid wat er precies in deze verklaring moet worden opgenomen.

N.B. Alle belastingaangiften moeten wel nog gewoon op tijd worden gedaan. Het niet tijdig indienen van een belastingaangifte zal naar verwachting nog wel een boete opleveren.

Wil je meer lezen over de overheidshulp voor ondernemers, bekijk dan deze links:

Regelingen van de KVK. https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Regelingen vanuit de overheid (algemeen): 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Aanpassen voorlopige aanslag

Heb je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen en verwacht je een lagere winst door de corona crisis? Dan kunnen wij een verzoek tot wijziging voorlopige aanslag indienen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Operationeel

Verschil in intakes

Zoals gezegd worden er nog steeds aanvragen uitgezet, maar hebben we nog geen ervaringen gehoord over hoe je dan ingewerkt gaat worden. Wel kunnen we je vertellen dat het intakeproces nu via skype e.d. plaatsvindt en dat een video intake altijd wat lastiger is dan een face to face intake. Als zo’n intake gepland staat, zorg dan voor een goede/stille omgeving en een goede microfoon of doe je oortjes in. Op deze manier kan de andere partij je goed verstaan en ontstaan er geen rare situaties doordat je langs elkaar heen praat door slechte audio. Daarbij is het ook handig dat je vooraf controleert of de belichting van je kamer en je webcam wel goed genoeg zijn. 

Between, een van de brokers, heeft inmiddels locaties ingericht die voldoen aan de RIVM eisen om toch face to face intakes te kunnen voeren. Dit omdat zij van mening zijn dat het lastig is om via een skype interview de beste versie van jezelf te presenteren. lees hier hun artikel. 

Aftrekbaarheid apparatuur

Alle apparatuur die je nu aanschaft om je home-office te upgraden is aftrekbaar van de belasting. Bekijk hier onze pagina waar je meer leest over aftrekbaarheid. Daarnaast kan je bij duurdere aankopen gebruik maken van de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Hierover plaatsen we later een apart artikel.

Heb jij meer marktinformatie of verhalen over hoe het loopt op je huidige opdracht dat van nut kan zijn voor andere freelancers? Mail het ons zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden! > erik@nextlevelgrowth.nl

De laatste persconferentie - 24 maart

Ontvang onze Syllabus