De wet DBA is al jaren in opspraak en iets waar veel startende freelancers zich zorgen over maken. In dit artikel vertellen we je wat de huidige status is en hoe je er mee om moet gaan.

Read more

Het komt bijna nooit voor, maar als een klant te laat betaald is het voor veel freelancers lastig om in te schatten hoe ze hiermee om moeten gaan. Bel je de klant? Stuur je een betalingsherinnering? Wat staat daar dan in? Moet je incasseren? 


Read more

Wanneer je in loondienst werkt is je werkgever verplicht om jou als werknemer, gedurende een periode van 2 jaar, door te betalen. Als freelancer heb je echter geen werkgever, waardoor dit vangnet wegvalt. Lees hier wat jij als freelancer kunt doen om jezelf alsnog in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid.

Read more

Het is niet onze favoriete bezigheid maar wel noodzakelijk, belasting betalen. Je moet maar zo denken hoe meer belasting je betaalt, hoe meer je verdient. 

In dit artikel gaan wij in op verschillende vragen rondom aftrekposten voor je belasting.

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van aftrekposten maak je jouw winst (waar je belasting over betaalt) zo klein mogelijk. Fictief of werkelijk. Startersaftrek is een fictief belastingvoordeel voor startende ondernemers en kost je dus geen geld. Hier vind je meer van die aftrekposten voor zzp’ers. 

Een nieuwe laptop is een investering waar je ook werkelijk geld voor betaalt.

Hieronder volgt een overzicht met verschillende kosten en voorbeelden. Daarbij staat ook aangegeven of je de btw als voorbelasting mag aftrekken of niet, want dit is ook niet in alle situaties het geval.

Belangrijk om in je achterhoofd te houden is hoe de belastingdienst beoordeeld of je kosten zakelijk zijn. Die zeggen hier het volgende over: 

“Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, letten wij op het motief waarmee u
kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke
belangen van uw onderneming, accepteren wij de kosten als aftrekpost. U bent als ondernemer
vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Wij bemoeien ons
daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog
zijn, kunnen wij ingrijpen: er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel een redelijke
verhouding is.”

Tip. Heb je kosten in je administratie verwerkt waarvan je zou kunnen voorstellen dat bij controle de inspecteur daar vragen over kan stellen? Zorg dan dat je een notitie bewaart met een toelichting met welk zakelijk doel je die bepaalde kosten hebt gemaakt. 

Aftrekbare kosten

Direct doorsturen naar je boekhouder! In al deze situaties is de (evt. aanwezige) btw ook aftrekbaar van de voorbelasting.

Producten/diensten die je hebt laten maken om klanten te trekken, worden gezien als acquisitiekosten, deze zijn dus volledig aftrekbaar als zakelijke kosten.

Heb je een boekhouder om jouw zakelijke uitgaven bij te houden? Dan kun je deze kosten zakelijk aftrekken.

Je zakelijk aangeschafte laptop, telefoon en dergelijke moeten natuurlijk wel netjes blijven, dat beseft de belastingdienst zich ook. Om die reden mogen dit soort zaken zakelijk afgetrokken worden.

Voor een reiskoffer geldt dit dan weer niet, omdat het niet aannemelijk gemaakt kan worden dat deze enkel zakelijk gebruikt gaat worden.

Deze is simpel, jullie hebben deze communicatiemiddelen nodig om je opdrachten te kunnen binnenhalen en blijven volbrengen (dus zakelijk aanschaffen en inzetten).  

Kosten die je in de aanloopfase maakt voor het opzetten van je onderneming mogen afgetrokken worden, dus wanneer je advies inwint om te starten, mogen deze kosten afgetrokken worden. Dus wanneer deze kosten duidelijk bedoeld zijn om je onderneming tot stand te brengen.

De opstartkosten van je bedrijf mogen de eerste 5 jaar in aanloop van het opzetten van je bedrijf, afgetrokken worden. Dat wil dus zeggen dat wanneer jij je in 2019 hebt  ingeschreven bij de KvK, dan mag je kosten, met een zakelijk karakter, vanaf 1 januari 2015 opvoeren. 

 • Reiskosten
 • Lunch/diners (met relatie/cliënt) (beperkt aftrekbaar, verdere uitleg verderop)
 • Telefoonkosten
 • Website/webhosting
 • Laptop
 • Drukwerk (visitekaartjes)
 • Studiekosten/cursussen
 • Boeken
 • Juridische advieskosten/notaris

De premie- en poliskosten voor je zakelijke verzekeringen zijn volledig aftrekbaar. 

Let er bij verzekeringen op, dat hier geen btw maar assurantiebelasting op geheven wordt. Er wordt nog wel eens beweerd dat de assurantiebelasting ook aftrekbaar is, vanwege de ogenschijnlijke overeenkomst met de btw. Maar aangezien het geen omzetbelasting is, mag deze dus niet in mindering gebracht worden van de voorbelasting.

Vakbladen die ertoe dienen om je vakkennis op niveau te houden of bij te spijkeren zijn aftrekbaar. Dus neem het blad ‘Emerce’, hier worden relevante stukken in de marketing en e-commerce aangekaart. Dit blad zal in het geval van de IT freelancer van belang kunnen zijn om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de markt. 

Werkkleding is kleding die je (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van je onderneming. Dit moet blijken uit de uiterlijke kenmerken van de kleding, bijvoorbeeld: een uniform of overall. Is de kleding ook geschikt om buiten je onderneming te dragen? Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 70 cm². Het beeldmerk moet verwijzen naar je onderneming.

100% van de daadwerkelijk gemaakte kosten zijn aftrekbaar wanneer je gebruik maakt van een voertuig die zakelijk gereden wordt. Wanneer je een privé-voertuig (dit kan ook een fiets zijn) inzet, kun je 0,19 cent per kilometer declareren. Houd er wel rekening mee dat je moet kunnen bewijzen dat je de kosten daadwerkelijk gemaakt hebt, dus een rittenregistratie of bonnetjes.

Ga je tanken? Zorg dan dat je voor de zakelijke ritten altijd met een zakelijke (tank)pas afrekent. Alleen dan accepteert de belastingdienst de kosten als zakelijk. Contant afgerekende kosten, kunnen niet opgevoerd worden.

Reis je met het OV? Bewaar dan de bon of maak een uitdraai van je OV-chipkaart. Ook moet je er hierbij op letten dat hier geen 21% maar 9% btw op zit.

Let ook op wanneer jij je reiskosten door factureert aan de opdrachtgever, dan zijn het geen kosten maar omzet. En dien je 

De kosten voor je zakelijke rekening zijn vanzelfsprekend aftrekbaar. Btw zal een bank niet in rekening brengen, dus die zal je dan ook niet van je voorbelasting af kunnen trekken.

Niet-aftrekbare kosten

Deze kosten zal je in praktisch alle gevallen niet zakelijk mogen aftrekken. Ook zal het in die situaties niet mogelijk zijn om de btw af te trekken. 

Wanneer we spreken over algemene literatuur, dan hebben we het over tijdschriften als ‘Libelle’, ‘Autoweek’, ‘Panorama’ etc. Maar ook dagbladen en boeken zoals romans en thrillers. Dit soort literatuur is in zijn geheel niet aftrekbaar. 

Dat nieuwe koffieapparaat voor in de keuken, is helaas niet zakelijk aftrekbaar. 

Mocht je nou voor het overgrote deel thuis werken en je komt in aanmerking voor aftrek van kosten voor een werkruimte aan/in huis, dan valt er wat te zeggen voor het aftrekken van deze kosten. Echter ga er in de basis maar niet van uit. 

Boetes zijn, hoe zuur het ook is, altijd een privé kwestie. Dus zelfs wanneer je met te hoge snelheid naar die belangrijke klant bent gereden voor een spoedklus, moet je zelf op de blaren zitten.

Onder persoonlijke verzorging vallen persoonlijke kleding, make-up, mani- en pedicure etc. Deze zaken vallen onder privé-kosten. Het argument “ik moet er voor mijn klanten toch representatief uitzien?” is voor de belastingdienst geen argument, omdat er representatief uitzien ook in het dagelijkse leven belangrijk voor je kan zijn. Dus daar heeft je beroep geen betrekking op. 

Enkele uitzonderingen op de regel zijn: 

 • Fietskleding: wanneer je als freelancer op de fiets naar de klus reist, moet je droog overkomen. Beschermende kleding tegen regen en wind om je pak droog te houden mag zakelijk geboekt worden. Warmtekleding en andere kleding die in het dagelijkse leven gebruikt kunnen worden vallen hier niet onder.  
 • Heb je een professionele fotoshoot voor marketingdoeleinden en huur je daar iemand voor in om je uiterlijk te verzorgen? Dan mag je deze kosten wel aftrekken. 

Beperkt aftrekbare kosten

Deze kosten zijn in bepaalde mate aftrekbaar, kijk per post naar wat je kan verwachten. De btw zal niet in alle gevallen volledig aftrekbaar zijn.

Er zijn verschillende constructies die het mogelijk maken om een auto te rijden in de zakelijke zin.

Wanneer je een zakelijke rit met je privé auto rijdt, mag je een vast bedrag van 19ct per gereden kilometer aftrekken van je winst. Hier zitten alle kosten al in verrekend, dus brandstof, parkeren, tol, verzekering etc. 

Om hier uitgebreid over te lezen ga dan naar dit artikel. Hier lees je over de verschillende aspecten die meespelen in het aftrekken van de autokosten.  

Kosten die je maakt om jezelf te verbeteren en te vermarkten kunnen zakelijk afgetrokken worden. Om deze zakelijk af te kunnen trekken zijn twee opties een drempel bedrag van €4.600, tot dat bedrag zijn de kosten voor jezelf, daarna zakelijk aftrekbaar. Of de 80/20 regel, waarbij je 80 procent aftrekt en 20 procent voor je eigen rekening neemt.

Let er dan wel op dat de cursussen passen bij je werkveld. Dus als je een tester bent en je doet een cursus Tosca, dan is dit dus verdieping van je kennis. Wil je een cursus bierbrouwen volgen, valt dit buiten je vakgebied en zal deze dus niet zakelijk afgetrokken kunnen worden. 
Wel zou je deze cursus bijvoorbeeld bij je privé inkomstenbelasting op kunnen voeren als scholingsuitgaven.

Tuurlijk zijn er ook cursussen die buiten je vakgebied vallen, maar wel van positieve invloed kunnen zijn op het functioneren van jou en je bedrijf. Een mindfulness training kan bijvoorbeeld wel zakelijk afgetrokken worden, omdat dit ten behoeve komt van je vaardigheid om te gaan met stress en daardoor je functioneren kan bevorderen. 

Voor het aftrekken van zakenlunches/-diners, zijn twee mogelijke opties. Allebei zullen hier te vinden zijn, maar zal alleen de tweede optie interessant zijn voor jullie. Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om de kosten van een lunch/diner af te trekken, dat deze aantoonbaar van een zakelijk karakter moet zijn. Dus even lekker een terrasje pakken, is een privé gelegenheid. Koop je eten in de supermarkt om te eten op kantoor met een zakenrelatie, dan is de btw wel aftrekbaar, nuttig je het in je eentje, dan niet. 

De eerste optie voor de belastingdienst is het rekening houden met een drempelbedrag van €4.600. Dat wil zeggen dat per jaar de kosten tot dit bedrag niet aftrekbaar zijn. Haal je deze drempel wel? Dan mag je 100% van de opvolgende kosten aftrekken van de belastingdienst. Deze regeling is in de realiteit alleen interessant voor grote organisaties.

Dan is een andere optie waar je voor mag kiezen, de beperkte aftrek. Let hierbij wel op dat bij een lunch of diner op een speciaal daarvoor ingerichte locatie (dus een horeca gelegenheid of een door een cateraar ingerichte ruimte), de btw van deze lunch niet als voorbelasting afgetrokken mag worden. Met de beperkte aftrek mag je het gehele bedrag (incl. btw) voor 80% van de kosten opvoeren en dus aftrekken. Met deze 80/20 regeling blijven 20% van de kosten voor eigen rekening.  

Lees hier meer.

Bij een verhuizing om zakelijke redenen, mogen de kosten voor het overbrengen afgetrokken worden. Daarnaast mag er (in 2019) een vast bedrag van €7.750,- afgetrokken worden. 

Mocht het voorkomen dat je om zakelijke redenen extra kosten moet maken voor huisvesting buiten je woonplaats, dan kunnen deze kosten voor twee jaar afgetrokken worden.

Ook voor representatie geldt een drempel van €4.600,- of het mogen verrekenen van deze kosten via de 80/20 regel.

Onder het kopje representatie kunnen recepties, relatiegeschenken vallen. Dus wanneer je voor je zakenrelaties bedrukte waterflessen gaat uitgeven, dan is tot een bedrag van €227,- per persoon de btw volledig aftrekbaar, daarna zal deze enkel aftrekbaar zijn als diegene een geschenk krijgt die hij/zij normaliter ook zou kunnen aftrekken (een rekenmachine aan een accountant bijvoorbeeld). 

Wanneer je bijvoorbeeld een congres bezoekt is er een maximum van €1.500,- die afgetrokken kan worden voor reis- en verblijfskosten. Wanneer het voor je werk noodzakelijk is om een congres bij te wonen, dan geldt dit maximum niet.

Het kan zeker lonen om middels de tool hieronder te kijken of je wel gebruik kan maken van kosten voordelen. Wanneer je bijvoorbeeld een koopwoning hebt en deze voor meer dan 10% zakelijk inzet, kun je in bepaalde situaties al voordeel halen. Ga het hieronder na!

Doe de test hier.

Mis je een kostenpost? Of heb je ergens vragen over?

Mail dan naar erik@nextlevelgrowth.nl en we zullen snel reageren.

Tijdens het onderhandelen over een principeakkoord voor het nieuwe pensioenstelsel is er een verplichte AOV voor zzp’ers voorgesteld. Dit komt voornamelijk door de PvdA, GroenLinks en verschillende vakbonden. Onder hen is er angst dat met een toenemend aantal zzp’ers, waarvan 80% geen AOV afsluit, wij als maatschappij een groot risico lopen met een groep onverzekerde werkenden die groeit. Het doel was dat er voor de zomer van 2020 een plan zou liggen waar de Tweede kamer over kon debatteren.  

Cijfers van het Centraal Planbureau stellen dat 73% van de  zelfstandigen niet onder het sociaal minimum inkomen terecht komen in geval van langdurige ziekte dit kan geregeld zijn met een AOV, Broodfonds, eigen middelen of een combinatie hiervan. 

Zelf op zoek naar een oplossing om jouw AOV in te regelen? lees ons artikel (Link)

Waarom speelt dit nu?

Er is een grote groep zzp’ers in Nederland (op dit moment 1,1 mln). Deze bestaan o.a. uit deliveroo bezorgers die €5 per bezorging verdienen tot aan strategische consultants die bij grote corporates het bestuur adviseren voor meer dan €200 per uur, van een keukenhulp tot aan de doktoren die zich aan een ziekenhuis verhuren. Door deze uiteenlopende situaties en inkomsten kunnen niet alle zzp’ers over een kam geschoren worden en zal in het geval van een verplichte AOV maatwerk nodig zijn. 

Wat kan je verwachten?

Verplichte AOV bij een commerciële instantie zit er waarschijnlijk niet in om de volgende redenen: 

 • Politiek wil liever een collectieve, publieke oplossing;
 • Belangenorganisaties van ZZP zijn hier op tegen;
 • De bond van verzekeren zit hier helemaal niet op te wachten;
 • Als je iets verplicht hoort daar ook een acceptatieplicht;

Waarom is er dan zoveel kritiek op dit voorstel?

De verplichte AOV is bij veel zelfstandigen in het verkeerde keelgat geschoten vanwege het woord “VERPLICHT”. Je bent immers zelfstandige geworden omdat je de vrijheid wilt om zelf te kunnen besluiten wat je doet. Daarnaast is het niet voor alle beroepsgroepen (bijvoorbeeld de bouw) haalbaar om de premie te betalen en heeft een verplichte AOV een faillissement als gevolg. Vanwege meerdere reden hebben zelfstandigen een negatieve gedachten bij verzekeraars die een AOV aanbieden. Ik denk vanwege één of meerdere van de volgende redenen:

 • Je kunt niet altijd een AOV afsluiten. Zo wordt er bij de stukadoor vaak de schouder uitgesloten. Toevallig net de kwaal waar de stukadoor het vaakst last van heeft;
 • De premie is erg hoog;
 • Medische keuring waardoor in jouw specifieke geval zaken worden uitgesloten of je premie stijgt fors. Bijvoorbeeld als je in het verleden al eens een hernia hebt gehad;
 • Je krijgt niet altijd een uitkering;
 • Je wordt uitgesloten als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt (+/- ouder dan 55 jaar).

Wederom ook weer redenen waarom de overheid een verplichte AOV niet bij een commerciële partij kan neerleggen. Het alternatief wordt dan al snel een collectieve basisvoorziening voor alle zelfstandigen dan wel alle werkenden. In het verleden hebben we de WAZ (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) gehad (je premie was inkomensafhankelijk en je uitkering maximaal €14500 per jaar) en de WAO voor mensen in loondienst. Deze werden uitgevoerd door de UWV en ik trek dan ook de conclusie dat een nieuwe collectieve basisvoorziening weer bij het UWV komt te liggen. 

Er is dus nog genoeg ruimte voor discussie en deze zal ook plaatsvinden. Laten we hopen dat dit niet in achterkamertjes gebeurt tussen organisaties en politiek, maar dat de zelfstandige hierin ook wordt betrokken. 

Tenslotte: er zijn op dit moment prima initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat je de eerste twee jaar verzekerd bent. Zo bestaan er verschillende broodfondsen en een crowdsurance platform zoals SharePeople. Van alle mensen die gebruik maken van de voorzieningen in deze initiatieven, dus die langer dan 2 maanden ziek zijn, komt 99% weer terug aan het werk. Echter die andere 1% komt zonder eigen voorzieningen uit in de bijstand. Denk daarom goed na over hoe je omgaat met het risico arbeidsongeschiktheid en maak een plan B voor als dingen niet lopen zoals je had verwacht.  Lees meer over de verschillende oplossingen op ons forum en artikel

Een werkgever is verplicht om een werknemer bij arbeidsongeschiktheid 104 weken (oftewel 2 jaar) door te betalen. Na twee jaar arbeidsongeschikt zijn word je “overgedragen” aan het UWV voor een WIA uitkering.

Als freelancer heb je geen werkgever die je de eerste 2 jaar doorbetaalt. Hierdoor heb je geen recht op een WIA uitkering. Wanneer je dus besluit om te gaan freelancen zal je dus zelf, tot aan je pensioen je arbeidsongeschiktheid moeten regelen. Om je als freelancer tegen arbeidsongeschiktheid in te dekken zijn verschillende oplossing die we in dit artikel bespreken zodat jij zelf de beslissing kunt nemen wat voor jou het beste werkt. Check het forum voor meer informatie van andere freelancers en deel jouw inzichten.

De verschillende oplossingen om het risico van arbeidsongeschiktheid te regelen:

 1.     AOV (reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 2.     Broodfonds
 3.     SharePeople
 4.     Vrijwillige verzekering bij het UWV/ Vangnetverzekering
 5.     Bijstand/ Eigen middelen (dus eigenlijk niks doen)

ArbeidsOngeschikheidsVerzekering

De meest bekende oplossing is de reguliere AOV (onder dit artikel hebben wij een lijst met verschillende aanbieders en de premies). Bij een verzekering wordt de premie bepaald door de kans op een bepaald risico i.c.m. de hoogte van de uitkering als het risico zich voordoet. 

Risico wordt bepaald door je beroepsgroep, leeftijd en je medische toestand.

De uitkering bepaal je zelf door het verzekerde bedrag te kiezen. In de meeste gevallen is dit maximaal 80% van je huidige inkomen. Je kan ook kiezen wanneer de uitkering ingaat, bijvoorbeeld pas na 3 maanden.

Daarnaast zijn er ook verkorte AOV’s die maximaal 2, 5 of 10 jaar uitkeren. Dit komt op hetzelfde neer als een reguliere AOV alleen is de duur ervan gelimiteerd op een aantal jaar die jezelf aangeeft. De verzekeraar loopt dan minder risico en daardoor heb je een lagere premie.  

Als je een AOV afsluit wordt je wel of niet geaccepteerd door de verzekeraar. In veel gevallen vragen ze om een medische keuring. Hierdoor kan je aanvraag worden afgewezen omdat je bijvoorbeeld al een keer eerder een hernia of RSI arm hebt gehad. Ook sluiten ze in sommige gevallen bepaald letsel uit. Zo is bekend dat bij een stukadoor nog wel eens de schouder wordt uitgesloten. In dit geval zou je kunnen kiezen voor de vrijwillige verzekering bij het UWV (hyperlink) of een vangnetverzekering (hyperlink).

Denk eraan om altijd de kleine lettertjes te lezen indien je een verzekering aangaat. Een verzekeraar is een commerciële organisatie en als zij een reden zien om niet te hoeven uitkeren zullen ze deze gebruiken in hun voordeel. Dat is oké als je er op voorbereid bent.

De bekende gevallen waarin een verzekeraar niet overgaat tot uitkering zijn:

 • Minder dan 25% arbeidsongeschikt
 • Er is sprake van opzet of grove schuld
 • Tijdens het ongeval is de verzekerde onder invloed van alcohol of drugs.

Er zijn nog een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als freelancer in de IT:

 • Uitsluitingen op bepaalde klachten (zoals hoofd/burnout/RSI)  
 • Zorg dat je uitkering op beroep krijgt. Hierdoor loop je niet het risico dat je wordt ingezet op een ander beroep wat je nog wel kan uitvoeren maar misschien niet wilt uitoefenen.

Broodfonds

Een alternatief voor de AOV is het broodfonds. Deze is de laatste tijd steeds meer in opkomst. 

In een broodfonds zitten min. 20 en max. 50 gelijkgestemde ondernemers die elkaar vertrouwen en elkaar kennen. Bij een AOV draagt de verzekeraar het risico en dekt dit af door bijvoorbeeld een medische keuring. Bij een broodfonds gebeurt dit door onderling vertrouwen. Vaak kom je bij een broodfonds dan ook met enige regelmaat samen om te overleggen en om de vertrouwensband hoog te houden. Indien een ondernemer ziek wordt krijgt hij voor maximaal 2 jaar een “schenking” van de andere ondernemers in dit broodfonds. Hiervoor zet je elke maand geld opzij op een Broodfondsrekening die wordt beheerd door de administrateur van het broodfonds. Wil je een hogere uitkering bij arbeidsongeschiktheid stort je ook maandelijks meer geld op de Broodfondsrekening.

Voorbeeld van de kosten:
Eenmalig betaal je €225 inschrijfkosten, daarna €10 contributie (bron: broodfonds.nl)

Maandelijkse inleg
(exclusief contributie)

 €33,75
 €45,00
 €56,25
 €67,50
 €78,75
 €90,00
 €101,25
 €112,50

Maandelijkse schenking
 in geval van ziekte

 €750,00
 €1.000,00
 €1.250,00
 €1.500,00
 €1.750,00
 €2.000,00
 €2.250,00
 €2.500,00 (dit is het maximum)

Verschillen tussen AOV en een Broodfonds

 BroodfondsAOV
Verzekering?Nee, is een schenking.Ja.
ControleOnderling vertrouwen.De verzekeraar draagt het risico.
TransparantieTransparant.Aanbieders zijn lastig te vergelijken vanwege verschillende premies en polissen.
Betaling/ belastingMaandelijkse storting niet fiscaal aftrekbaar. Uitkering niet belast.Premie is fiscaal aftrekbaar. Uitkering is belast.
Hoogte betalingIedereen betaalt hetzelfde ongeacht je leeftijd beroep of gezondheid.Premie is gebonden aan arbeid leeftijd en gezondheid.

Premiebetaling

Betaling aan broodfondsrekening. Inleg blijft van jezelf.Premie is voor de verzekeraar.
Maximale betalingMaximaal 36x je maandelijkse inleg op broodfondsrekening.Betaling blijft doorgaan. Premie- vrijstelling bij ziekte is een optie.
OpzeggingBij vertrek krijg je jouw tegoed mee.Bij opzegging stopt de verzekering. Je krijgt geen inleg terug.
DeelnameDeelname na ballotage.Deelname dmv acceptatie bij verzekeraar.

Tijdsinvestering

Regelmatige bijeenkomsten ter bevordering van de sociale controle.Veel papierwerk, gezondheids- verklaring  en optioneel een medische keuring.
UitkeringMaximaal 2 jaar of tot het geld op is.Uitkering tot pensioen. Kun je zelf voor kiezen. Soms max 5 jaar of tot je 65ste.
Maandelijkse uitkeringMaximaal  €2500 p.m. (belastingvrij want het is een schenking).Kun jezelf kiezen. Premie afhankelijk.
ZwangerschapGeen dekking.Wel dekking bij zwangerschap.

SharePeople

Een variant op het Broodfonds is een crowdsurance platform Sharepeople. De grote verschillen met een broodfonds zijn:

 • €180 inschrijfkosten ipv €225
 • Onbeperkt aantal leden
 • Anoniem, leden zijn niet op de hoogte van elkaars ziekte
 • De hoogte van de inleg ligt aan het ziekteverzuim van de leden.
new_logo_SharePeople

Op 1 oktober 2019 stonden de volgende cijfers op de website van Sharepeople

 • Gemiddelde maandelijkse kosten €20
 • Aantal deelnemers 1601
 • Ziekte percentage afgelopen maand 0,9%

Het is nog niet duidelijk hoe een broodfonds en Sharepeople zich verhouden tot het verplichte AOV en of er eventueel een Opt-out regeling komt.

Vrijwillige verzekering bij het UWV

Als je wordt afgewezen vanwege jouw medische toestand is de vrijwillige verzekering bij het UWV ook een optie. Deze is een stuk duurder en gemaximaliseerd tot €3.250 bruto per maand. Je mag maximaal €214,28 dagloon verzekeren. Hier krijg je 70% uitkering over, wat uitkomt op ongeveer €3.250 bruto per maand. Voor dit bedrag betaal je een premie van €337 per maand. De uitkering begint pas na 2 jaar. Dus als zelfstandige ondernemer die niet medisch wordt afgekeurd zijn er betere oplossingen te verzinnen.

Vangnetverzekering

Als je wordt afgewezen door een verzekeraar om medische redenen moet deze je ook een vangnetverzekering aanbieden. Je dient deze af te sluiten binnen 15 maanden nadat je ondernemer bent geworden. Ga uit dat de inschrijving bij KvK leidend is. De uitkering is 70% van het minimumloon en uitgesteld met 1 jaar. Dus het eerste jaar dien je zelf te regelen.

Niks doen, eigen middelen en bijstand

Indien je niets regelt dan zou je in de bijstand kunnen komen. Eerst wordt er gekeken of je een eigen vermogen hebt of een partner met inkomen. Indien dit beide niet het geval is, kom je pas in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Op 1 januari 2019 was deze €1.025,55 netto per maand voor een alleenstaande en €1.465,07 netto per maand voor een gezin.

Enkele AOV aanbieders

Hieronder enkele voorbeelden van AOV aanbieders ter oriëntatie. De premies komen van het internet en kunnen bij de daadwerkelijke aanvraag nog wijzigen.

Voor de aanvraag op 1 november 2019 zijn de volgende data gebruikt:

 • Datum aanvraag: 26-09-2019 
 • Geboortedatum: 01-08-1979
 • Beroep: Consultant of ICT Consultant
 • Eigen risico: Eerste maand zelf, hierna uitkering: €40.000 bruto per jaar.
 • Alle bedragen zijn bruto.

Bij een volledige uitkering tot 65 jaar: 

Centraal Beheer Compleet €189,71
Bijzonderheden: uitkering tot 65 jaar

Amersfoortse Langer mee AOV €194,85
Bijzonderheden: uitkering tot 67,3

Rabobank €156,44
Bijzonderheden: uitkering tot 65 jaar

Allianz Maatwerk AOV €176,57
Bijzonder: uitkering tot 65 jaar

Aegon AOV € 273,39
Bijzonderheden: uitkering tot pensioen

Vrijwillige verzekering bij UWV €337
Bijzonderheden: Uitkering begint pas na 2 jaar en maximaal €3.250 bruto per maand.

Bij een uitkering van maximaal 5 jaar:

Centraal Beheer Kort & Krachtig €74,80 
Bijzonderheden: Maximale uitkeringsduur 5 jaar, eindleeftijd 65 jaar
 
Amersfoortse AOV 2.5 €99,09
Bijzonderheden: uitkering maximaal 5 jaar

Aegon 5 jaar AOV € 99,03
Bijzonderheden: uitkering tot maximaal 5 jaar (10 jaar 129,30)

Wij vroegen ons tijdens het schrijven van het artikel over leaseauto’s af hoe je zakelijk kan tanken, maar privé kan rijden. Daarom hebben wij de volgende vraag onderzocht en uitgeschreven in dit artikel:

“Is het toegestaan om met een zakelijke tankpas te tanken, wanneer je een privé-rit maakt?” 

Een kort antwoord daarop is: Ja, dat mag. In de bijtelling zit het gebruik van zakelijk brandstof verwerkt, maar over privé aankopen moet je wel btw betalen, anders dan bij zakelijke aankopen. Wanneer je de brandstof in de tank met je zakelijke pas hebt afgerekend, betaal je natuurlijk aan de pomp wel btw, maar kun je die zakelijk aftrekken. Wanneer je een privé-rit maakt, moet je over de brandstof die je verbruikt dus gewoon btw betalen. Hoe gaat dit dan is zijn werk? Daar zijn een aantal mogelijkheden voor, de één is niet beter dan de ander, dus doe waar je je het prettigste bij voelt.

Privé auto zakelijke inzetten

De eerste en direct de meest makkelijke situatie om te beschrijven, het privé aanschaffen van een auto en deze zakelijk inzetten. In deze situatie mag je 19ct per gereden kilometer ter compensatie afschrijven van de winst. Maar ook de btw die je betaalt bij het tankstation voor zakelijke ritten, kun je terugvragen. Zorg daarvoor wel dat je bijhoudt hoeveel kilometers je gereden hebt, hier kun je bijvoorbeeld de ANWB-routeplanner voor inzetten.

Zakelijke auto privé kilometers

Heb je de auto zakelijk aangeschaft? Dan gelden er een paar regels die je moet onthouden wanneer je bezig bent met je boekhouding. Rijd je minder dan 500 kilometer per jaar privé en wil je geen bijtelling betalen? Dan moet je een sluitende rittenregistratie bijhouden. In deze situatie is het dus vrij eenvoudig om je daadwerkelijk gereden privé kilometers te achterhalen. In deze situatie is het niet nodig om een verrekening van de btw te doen ten aanzien van het privégebruik.

Ga je de auto meer dan 500 kilometer per jaar inzetten voor privégebruik? Dan moet je bijtelling gaan betalen, een sluitende rittenregistratie is dan niet meer nodig. Maar je moet nog steeds btw afdragen over het privégebruik van je auto. Dan zijn er twee methodes die je dan kunt hanteren om de btw te verrekenen. 

De meest uitgebreide maar ook zuiverste methode is wederom een sluitende kilometerregistratie. Wanneer je voor de belastingdienst een sluitende rittenregistratie opvoert, is het mogelijk om het aandeel privé en zakelijke kilometers in te zien. Door deze rittenregistratie is dus een exacte correctie te maken, zodat je btw kunt afdragen aan je zaak.

Voor een sluitende rittenregistratie kun je verschillende tools gebruiken (een kleine greep uit de mogelijke tools: TrackJackRitassistRoutevision), hier zit vaak ook een eenmalige inverstering plus abonnement aan verbonden. Het alternatief is handmatig bijhouden wat je weer tijd kost. Voor een compleet overzicht van door de belastingdienst goedgekeurde systemen, klik hier.

Om voor de belastingdienst te voldoen als sluitende registratie zijn er een aantal eisen om aan te voldoen, die kun je hier vinden.

Wil je dat gedoe allemaal niet? Dan is er een andere optie mogelijk. Namelijk de btw afdragen via een forfait. Dit forfait is een vast percentage van 2,7% (1,5% als je een marge-auto zakelijk hebt aangeschaft) van de catalogusprijs van je auto. Gedurende het jaar schrijf je dus alle kosten gewoon af en dan aan het einde van het boekjaar maak je een correctie in je boekhouding. 

Per jaar kijk je welke van de twee methoden je fiscaal het meeste oplevert. Zorg dan ook dat je hiervoor kiest! 

 

Voorbeeld:

Stel je hebt een auto gekocht van € 20.000 incl. btw en bpm, maar houdt niet genoeg gegevens bij om een sluitende rittenregistratie bij te houden. Dan moet je € 20.000 x 2,7% = € 540 btw betalen aan het einde van het jaar.

 

Ben je er nog niet helemaal over uit wat nou het meest voordelige is in jouw persoonlijke situatie? Een privéauto zakelijk inzetten of vice versa? Vul dan deze tool in om zo een berekening te maken en direct inzichtelijk te krijgen wat je opties zijn.

Let op!

Let er bij het afrekenen van de brandstof en het onderhoud op, dat het niet mogelijk is om btw terug te vragen wanneer er contant afgerekend wordt. Dit geldt ook wanneer je wel een btw bon hebt meegekregen, dus zorg dat je altijd “digitaal” afrekent. Heb je een tankpas, dan hoef je de bonnen niet te bewaren, betaal je met de pin of creditcard, dan wel.

Tankpas

Het kan zeker lonen om je eens te verdiepen in een tankpas. Met name vanwege het voordeel dat je geen bonnen meer hoeft te verzamelen en ook nog eens korting krijgt bij veel tankstations op je brandstof en andere aankopen (zorg wel dat je kijkt welke pas het meeste voordeel levert voor jou qua bereikbaarheid en fiscale voordelen).

 

Woon-werk/werk-werk?

Nog een vraag die opkwam tijdens het schrijven van dit artikel, is de woon-werkverkeer kwestie.  Dit is in de situatie van een freelancer een grijs gebied. De belastingdienst ziet voor deze btw kwestie woon-werkverkeer normaliter als privékilometers. Echter als freelancer is het zo dat je opdrachtgever je klant is en dat je thuis je kantoor hebt, van die ritten kan dus aangenomen worden dat ze zakelijk van aard zijn en dus niet worden gezien als woon-werkverkeer. Dus daaruit valt op te maken dat je die kilometers niet mee hoeft te nemen in je berekening voor privé/zakelijke kilometers. 

Ben je er nog niet helemaal over uit wat nou het meest voordelige is in jouw persoonlijke situatie? Een privéauto zakelijk inzetten of vice versa? Vul dan deze tool in om zo een berekening te maken en direct inzichtelijk te krijgen wat je opties zijn.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Ga dan naar ons forum en reageer daar! 

Kan ik beter een auto leasen of kopen? De keuze als freelancer is uitgebreider dan toen je nog in loondienst zat en is daarom ook wat minder overzichtelijk. Dit artikel gaat je meer duidelijkheid geven in het kiezen van een leaseauto als freelancer.

Dit artikel zal 4 verschillende onderwerpen aankaarten over hoe je je eigen zakelijke vervoer regelt:

–       Private, Operationeel of Financiële Lease
–       Aanschaf, Lease of Youngtimer 
–       Elektrisch of Brandstof
–       OV

Operationele, Financiële of Private Lease

Operationele Lease
Bij Operationele Lease valt je auto niet onder het vermogen van je onderneming. Wel zijn alle kosten aftrekbaar en btw verrekenbaar. Je bedrijf betaalt als het ware voor het gebruik van de auto, maar is niet de eigenaar. Alle kosten zitten erbij in behalve de brandstof. Na de leaseperiode is de auto niet van jou en heb je dus geen restwaarde. Omdat dit een zakelijke manier van rijden is betaal je bijtelling indien je de auto meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt. Deze 500 kilometer klinkt misschien ruim, maar let wel dit is nog geen 10 kilometer per week, dus de dagelijkse boodschappen zijn bijna niet te doen op deze manier.

Financiële Lease
Bij deze leasevorm is jouw bedrijf direct eigenaar van de auto en heb je een lening bij de leasemaatschappij met de auto als onderpand. Het laatste maandbedrag is meteen de slotsom van de lease en hoger dan de andere maandelijkse bijdrage. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de restwaarde van de auto. In deze leasevorm betaal je alle andere lasten zoals wegenbelasting, verzekeringen, brandstof etc. zelf. Voordelen als startende ondernemer is dat je de auto kan aftrekken onder investeringsaftrek. 

Private Lease voor ondernemers
Bij Private Lease betaal je een vast bedrag waar ongeveer alles bij in zit, alles bij zit op brandstof na. Samen met het bedrijf spreek je een bepaalde termijn en het aantal kilometers af. Dit is de private variant van de zakelijke operationele lease. Dat houdt in dat de kosten niet aftrekbaar zijn en de btw niet verrekenbaar is voor jou als ondernemer. Indien je toch een zakelijke auto rijdt met een private lease contract kun je 19 cent per kilometer als kosten opvoeren. Je betaalt om de auto te mogen gebruiken als privé persoon, maar bent geen eigenaar. Hierdoor hoef je ook geen bijtelling te betalen wat eventueel interessant voor je kan zijn indien je weinig privé rijdt. Indien je veel privé rijdt is het meestal voordeliger een auto zakelijk te leasen en bijtelling te betalen omdat dit een vast bedrag per maand is en niet afhankelijk van de aantal kilometers dat je maakt. 

Nadelen

 • Auto wordt in principe niet van jou dus je hebt geen restwaarde. (overname is soms mogelijk, maar niet altijd voordelig) 
 • Je gaat een financiële verplichting aan voor een bepaalde periode, waar je niet altijd even makkelijk onderuit komt.
 • Je no-claim korting kan komen te vervallen bij sommige verzekeraars.
 • Indien je meer rijdt dan de afgesproken kilometers zal je hierover moeten betalen. 

Voor de Volkswagen Polo hebben we verschillende offertes aangevraagd met daarbij verschillende leaseconstructies. Zie het resultaat onderaan deze pagina.

Aanschaf, Lease of Youngtimer

Aanschaf of Lease
Als je de financiële middelen hebt, zou je de auto kunnen kopen (zonder lease) door het bedrag in één keer te betalen. Net als bij Private Lease schaf je de auto privé aan en kun je 0,19 cent per km als kosten opvoeren. Als je een nieuwe auto aanschaft zijn de eerste paar kilometers een van je duurste momenten uit je leven omdat de auto dan in 1000 km heel veel van zijn waarde verliest. Misschien is het handiger om, mede om deze reden, een tweedehands auto aan te schaffen bijvoorbeeld een Youngtimer. Mocht je per se een nieuwe willen kun je dit beter zakelijk doen.

Youngtimer
Als je een auto in één keer aanschaft kan een youngtimer ook een aantrekkelijke optie zijn. Youngtimers zijn auto’s die ouder dan 15 jaar zijn (vanaf de maand van eerste toelating) en hier geldt een speciale regeling voor. Het verschil tussen het privé gebruik van een youngtimer en een nieuwe auto is, wanneer je een nieuwe auto koopt betaal je bijtelling over de cataloguswaarde en wanneer je een youngtimer koopt betaal je 35% bijtelling over de dagwaarde van de auto. Het rijden van een youngtimer kent natuurlijk ook een keerzijde, de techniek is wat verouderd, hierdoor zou het kunnen dat je bijvoorbeeld je smartphone niet kan koppelen. Ook zijn oudere auto’s gevoeliger voor slijtage en is het zo wanneer je een oude diesel hebt, het verboden is om door sommige steden te rijden.

Ga naar -> Forum

Elektrisch vs. Brandstof

Praktisch gezien is het enige nadeel van elektrisch rijden dat je minder flexibel bent in de kilometers die je maakt. Je moet rekening houden met de duur van de accu terwijl het met brandstof gemakkelijker is om even bij te tanken. Bij brandstof is het makkelijker om even bijtanken. Een gemiddelde tankbeurt kost je ongeveer 8 minuten. Hierna kun je weer zo’n 600 kilometer rijden. De auto opladen kost je ongeveer 30 minuten, waarna je weer zo’n 400 km kan rijden. Daarbij moeten we wel vermelden dat de hoeveelheid kilometers die je kan rijden aan de soort auto ligt en dus niet voor elke auto geldt. Ligt allemaal aan de accu/ tank die je gebruikt. 

De voordelen van elektrisch rijden voor ondernemers:

 • Het bekendste voordeel is de 4% bijtelling tot een cataloguswaarde van €50.000 wat je behoorlijk kan schelen in je kosten. 
 • Daarnaast zijn er nog andere voordelen zoals de MIA en vrijstelling motorrijtuigbelasting.
 • Verbruikskosten zijn lager, elektriciteit is goedkoper dan brandstof.
 • Minder onderhoudskosten. De bandslijtage ligt hoger, maar je gebruikt geen olie en onderhoudsbeurten zijn goedkoper.
 • Minder afschrijvingskosten. Een elektrische auto gaat langer mee en heeft een hogere inruilwaarde.
 Ga naar -> Forum

OV of Eigen vervoer?

Het allergoedkoopste is natuurlijk met het Openbaar Vervoer reizen, zeker als je dicht bij huis werkt. Om een klein voorbeeld te geven: 

In Amsterdam kun je bij de GVB voor minder dan €100 per maand onbeperkt reizen. Bij de NS kun je voor €346,- per maand onbeperkt reizen in heel NL. Voor de 1ste klas betaal je €583,- per maand. Daarnaast heeft NS nog heel veel andere abonnementen die het voor jou voordeliger kunnen maken, als je alleen op een bepaald traject reist of als je niet elke dag reist (de kosten van lokale OV zoals bus- en tramvervoer komen hier nog wel bij). Het allergrootste voordeel van het OV, GEEN FILE!

sven-schreiber-hUU-kZJ0aGo-unsplash

Wat is bijtelling?

Als je een auto rijdt van de zaak, vindt de belastingdienst dat het privégebruik hiervan gezien kan worden als een beloning. Er wordt 22% van de cataloguswaarde van de auto bij je inkomen opgeteld waar je dus belasting over betaald. Indien je elektrisch rijdt is dit maar 4% tot een cataloguswaarde van €50.000. 

Voorbeeld Brandstof:
Bijtelling van 22% van €30.000,- is €6.600,-. Er wordt dus €6.600,- bij je winst uit onderneming opgeteld. Indien je in de 42% belastingschijf zit betaal je €231,- per maand netto.

Voorbeeld Elektrisch:
Bijtelling voor voertuigen zonder CO2 uitstoot in 2019 van 4% over €30.000,- is €1.200,-. Er wordt dus €1.200,- bij je winst uit onderneming opgeteld. Indien je in de 42% belastingschijf zit betaal je €42,- per maand netto. 

De bijtelling gaat in de komende jaren flink stijgen voor voertuigen zonder CO2 uitstoot. De bijtelling blijft geldig voor 60 maanden vanaf de datum dat het kenteken voor het eerst op naam is gesteld. Dus als je in maart 2020 een EV aanschaft betaal je tot maart 2025 8% bijtelling over maximaal €45.000,- of degene die de auto van je overneemt. Is de auto duurder dan de maximale catalogusprijs, dan betaal je over de rest de reguliere bijtelling.

Bijtelling20192020202120222023202420252026
Volledig elektrisch (EV)4% 18%12%16%16%16%17%22%
Max. van catalogusprijs50.000 145.00040.00040.00040.00040.00040.000

bron: https://www.anwb.nl/auto/autobelastingen/bijtelling

Youngtimer bijtelling vs reguliere bijtelling

Youngtimer
Stel je wil een Audi A8 uit 2006 gaan rijden, met een nieuwwaarde van €116.565,- dan zou deze dus buiten de youngtimer-regeling vallen. Wat neerkomt op een bijtelling van 22% bijtelling en er dus €25.644,- bovenop je winst gerekend worden. Zit je in de 42% schaal, kost dit je netto €897,- per maand. 

Eenzelfde auto maar dan uit 2003, valt binnen de youngtimer regeling. Diezelfde Audi heeft een dagwaarde van €9.975,- hetgeen aan bijtelling (35%) €3.491,- per jaar zal opleveren. In de 42% loonschaal, kost je dit dan maar €122,- netto per maand.

We hebben enkele zaken uitgerekend en in een spreadsheet geplaatst. Daarvoor hebben we data gebruikt van de volgende websites op 15 oktober 2019. De data kan ondertussen verschillen van degene die wij gebruikt hebben. 
Private Lease
Operationele Lease
Financiële Lease
NS.nl

Berekening in beveiligde Sheet
Vul je eigen waardes in

Financial Lease €513 per maand (zakelijke uitgaven).
Hier komen alle overige kosten (brandstof, verzekering wegenbelasting, bijtelling) nog bij. Deze kosten zijn dusdanig verschillend dat we hier geen berekening van kunnen maken.
Daarnaast is er geen slottermijn en is de auto eigendom van de zaak wanneer het lease contract is afgelopen. Voor meer info of andere indicatoren, bezoek de website.

Meer weten? Ga naar -> Forum

Ontvang onze Syllabus